//
you're reading...
Suktam, Veda

Verse 16 – 16 Verses in praise of Rudra from Rudrashtadhyayi

Rishi: Kutsa, Chanda: nichrut aarshi jagati, Devata: Rudra

मा न॑स्तो॒के तन॑ये॒ मा न॒ आयु॑षि॒ मा नो॒ गोषु॒ मा नो॒ अश्वे॑षु रीरिषः ।
मा नो॑ वी॒रान्रु॑द्र भा॒मिनो॑ वधीर्ह॒विष्म॑न्तः॒ सद॒मित्त्वा॑ हवामहे ।।

mā nas toké tanaye mā na āyuṣi mā no góṣu mā no aśveṣu rīriṣaḥ |
mā no vīrān rudra bhāmino vadhīr haviṣmantaḥ sadam it tvā havāmahe ||

– don’t, nah – our, toké  – children, tanaye – grandchildren, – don’t, nah – our, āyuṣi – life, – don’t, nah – our, góṣu – cows,– don’t, nah – our, aśveṣu – horses, rīriṣaḥ – hurt, – don’t, nah – our, vīrān – soldiers, rudra – O Rudra, bhāminah – valiant, vadhīh – hurt, haviṣmantaḥ – offering oblations, sadamit – always, tvā – to you, havāmahe – call upon you in sacrifice.

Literal: Don’t hurt our children or grandchildren, nor our lives. Don’t hurt our cows or horses. Don’t hurt our valiant soldiers. O Rudra, we offer always oblations to you in sacrifice.

Interpretive: O Rudra, don’t hurt out children, grandchildren, cows, horses, valiant soldiers or own our lives. We offer always oblations to you in [the fire] sacrifice.

हिन्दी: हे रुद्रदेव​! आप हमारे पुत्रो को नष्ट न करें. हे रुद्रदेव​! आप हमारे पौत्रों को नष्ट न करें. हे रुद्रदेव​! आप हमारी आयु को नष्ट न करें. आप हमारी गायों को नष्ट न करें. हे रुद्रदेव​! आप हमारे घोडो़ को नष्ट न करें. हे रुद्रदेव​! आप हमारे वीरों को नष्ट न करें. हे रुद्रदेव​! हम सब हविमान हो कर आप का आह्वान कर रहे हैं

હે રુદ્ર અમારા પુત્રોને, પૌત્રોને, આયુને, ગાયોને, ઘોડાઓને, તથા પરાક્રમી વીર પુરુષોને મારશો નહિ, અમે તમને હમેશાં હ​વિયુક્ત થ​ઈ ને યગ્યમાં હ​વિના અર્પણ તથા પૂજન માટે આવાહન કરીએ છીએ!

Ralph T.H. Griffith Translation: Harm us not in our seed or in our progeny, harm us not in our life or in our cows or steeds. Slay not our heroes in the fury of their wrath. We with oblations ever call on only thee.

Advertisements

About Makwana

A student of Sanatan Vedic Dharma

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Archives

Blog Stats

  • 276,536 hits
Advertisements
%d bloggers like this: